ร้านกาแฟ ม.พะเยา ผุดไอเดีย ใช้หูหิ้วไม้ไผ่ ลดการใช้พลาสติก

เอื้องคำคอฟฟี่ หนึ่งในร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รณรงค์และใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยการนำไม้ไผ่ มาทำเป็น “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก” จากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา หรือเรียกชื่อกลุ่มว่า “กาเจริญ” จากเวลาว่างของผู้สูงอายุ ได้มารวมกลุ่มกัน พัฒนาทักษะทางด้านหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าบนฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา”
อ.จารุวรรณ โปษยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การช่วยเหลือชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใน จ.พะเยา ซึ่งเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนชุมชน และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าทั้งทางด้านทักษะที่มีอยู่ในชุมชน และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้คนในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ของเรามีร้านกาแฟ ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะใช้ “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก” มาใช้แทนพลาสติกในเอื้องคำคอฟฟี่ เพื่อพัฒนาและรณรงค์ลดการใช้พลาสติกต่อไป”
อ.ปณิธาน ประมูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วมโครงการ กล่าวว่า “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก ได้รับการสนับสนุนและนำไปใช้ใน ร้านกาแฟเอื้องคำ ร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้สูงอายุมารวมตัวกันทำกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”เอื้องคำคอฟฟี หนึ่งในร้านกาแฟที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และเวลาว่างจากการทำงาน หรือจากการเรียนของนิสิต เอื้องคำคอฟฟี่ ตั้งอยู่หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี รอบๆ บริเวณอ่างหลวง เปิดบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 054-466666 ต่อ 1444 เอื้องคำคอฟฟี มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!