เริ่มแล้ว “งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง และแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!