จัดทำแผนการบินเครื่องบินโจมตี ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อลดการเผาห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย. 62

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ หน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ จัดทำแผนการบิน ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย. 62 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ น่าน แพร่ และ พะเยา
ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พ.อ.วิศิษฐ์ บรรณกิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชา การควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบิน ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย. 62 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ น่าน แพร่ และ จ.พะเยา
ทั้งนี้จากการประชุม เสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันของ จเชียงใหม่ เชียงราย และจ.ลำปางที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการลักลอบเผาป่าจนลุกลามขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ยากต่อการดับไฟ เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่า หรือกิจกรรมในพื้นที่ป่า เช่นผู้ที่เข้าล่าสัตว์ หาของป่า ทำการเกษตรและอื่น ๆ ส่งให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 62 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนเผชิญเหตุ ขณะที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ( ท. )ร่วมกับ บก.ควบคุมของแต่ละจังหวัดเตรียมแผนการจัดกำลังทหารเข้าสนับสนุนพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น