วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี2562

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดย นายอรรถกฤต อินทะโย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!