ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มอบนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดตากให้กับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก โดยนายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก ได้นำเสนอข้อมูลและภารกิจที่จะต้องดำเนินงานในปี 2563 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น