เทศบาลตำบลสุเทพมอบถังขยะ พร้อมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับมอบถังขยะขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ถัง ที่ทางเทศบาลตำบลสุเทพมอบให้แก่หมู่บ้านกองบิน กองบิน ๔๑ และทำการรับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลสุเทพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และชุมชนข้างเคียง โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นผู้ทำการมอบ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบไข่เป็ดเลี้ยง และมะนาว ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ ให้แก่นายกเทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น