ทหาร ร.7 พัน 5 จับมือตำรวจปกครองปาย ปล่อยแถวรักษาความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 62

เมื่อ 7 พ.ย. 62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ในช่วงเทศกาล ลองกระทง ประจำปี 2562 โดย ร.7 พัน.5 ได้จัดชุด รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม โดยมี ร.อ.ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย ผบ.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ฝอ.2 ร.7 พัน.5เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และยังได้ตั้งจุดตรวจเพื่อ ตรวจความเรียบร้อยบริเวรสถานที่ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น