อ.จอมทอง จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสา 904 วปร.

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.จอมทอง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสา 904 วปร. จำนวน 230 คน โดยมี นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมทอง
และ นางจริยา วงค์สุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านขุนแปะ ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และสาธิตการผูกผ้าพันคอ การปฏิบัติตนของจิตอาสา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจและจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นการอบรมที่ดี และพร้อมที่จะเป็นจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ต่อไป
ในวันเดียวกัน นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทนนายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแปะ และคณะครู ให้การต้อนรับ พณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ที่ได้เดินทางมายังโรงเรียนบ้านขุนแปะ เป็นการส่วนตัว เพื่อติดตามสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเศษฐกิจพอเพียง การดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงเรียน และสอบถามเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคณะครู และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมู่บ้าน และโรงเรียนดังกล่าวเป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการหลวงขุนแปะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น