ประชาชนหลั่งไหลนำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้พระตามวันเกิด งานบุญประเพณีปอยหมั่งกะป่า

เมื่อคืนวันที่ 7 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีปอยหมั่งกะป่า หรืองานประเพณีเขาวงกต  ประจำปี 2562 ซึ่งทางอำเภอแม่ลาน้อยได้สืบสานมายาวนานกว่า 44 ปี โดย มีนางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับทาง อำเภอแม่ลาน้อย สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ลาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพี่น้องประชาชนชุมชนชาว อ.แม่ลาน้อย ร่วมจัดงานบุญขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีปอยหมั่งกระป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีพี่น้องประชาชนจากในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวพากันนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าสักการะภายในงานกิจกรรมตามเส้นทางเดินเขาวงกต ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงแม่ลาน้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน“ปอยหมั่งกะป่า” เป็นภาษาไทใหญ่ หรือ “งานบุญเขาวงกต” มี (เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาแต่ชาติก่อน) เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงสละราชสมบัติต่าง ๆ เสด็จออกจากเมืองไปประทับอยู่ป่าหิมพานต์ ที่ดอยหมั่งกะป่า หรือเขาวงกต ซึ่งเป็นเทือกเขาที่คดเคี้ยวสูงใหญ่ถึง 9 ชั้น เพื่อบำเพ็ญทานบารมี โดยมีนางมัทรี มเหสีเป็นผู้ปรนนิบัติหาอาหารผลไม้มาถวาย สำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีปอยหมั่งกะป่า จึงเป็นการจำลองเส้นทางเดินที่คดเคี้ยว ซึ่งมีเส้นทางที่ซับซ้อน ผู้ที่จะเข้าไปทำบุญต้องเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเหมือนเส้นทางเข้าสู่เขาวงกต ภายในเขาวงกตก็จะมีซุ้มพระประจำวันเกิดต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทำบุญได้สักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต และ หากใครผ่านได้ก็จะทำให้ชีวิตผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้  หากไม่มีบุญก็จะเข้าไปไม่ถึงอาศรมของพระเวสสันดร

ร่วมแสดงความคิดเห็น