หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับมอบ แม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอาคม สุวรรณกันธา รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับมอบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอากาศยาน นวัตกรรมใหม่ (Sport Thunder) กับบริษัท มินเชนแมชินเนอรี่ จำกัด
ซึ่งต่อเนื่องจากความร่วมมือกับบริษัท เจฟอกซ์แอร์ คราฟท์ จำกัด โดยมีนาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง D303 ชั้น 3 อาคาร D สถาบันพลเรือน กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น