กฐินสามัคคีไตลื้อบ้านถิ่น ถวายวัดถิ่นใน เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาวัด

เมื่อเวลา 08.39 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ชาวไคลื้อบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ประกอบด้วยไตลื้อบ้านถิ่น หมู่ 1 โดยการนำของนายเดชา วัฒนปรีดี บ้านถิ่นหมู่ 3 นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น บ้านถิ่นหมู่ 5 นายชำนาญ ถิ่นสุข บ้านถิ่นหมู่ 8 นายทอมสันต์ จูงใจ บ้านถิ่นหมู่ 9 นายอภิชัย ถิ่นจันทร์ บ้านถิ่น หมู่ 11 นางโชติรส จิตรบุณย์ นำกฐินจากหมู่บ้านของตนเองมาร่วมขบวนแห่กฐิน ซึ่งมีนายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์ ประธานคณะกรรมการวัดถิ่นใน นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 ประธานอุปถัมภ์นอกจากนั้นยังมี นายนภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พร้อมคณะข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านถิ่น คณะศรัทธาต้นบุญในหมู่บ้านที่ตั้งองค์กฐิน ร่วมกับเครือญาติสายบุญต่างๆ ได้นำองค์กฐินมาร่วมแห่พร้อมกัน ณ บริเวณเสาใจ๋บ้านถิ่น สามแยกรร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยมีวงแตรวงมาบรรเลงแห่กฐิน ชาวไตลื้อบ้านถิ่นได้แต่งกายไตลื้อบ้านถิ่นร่วมขบวนแห่อย่างสนุกสนาน เมื่อมาถึงบริเวณวัดถิ่นในได้แห่เวียนกฐิน 3 รอบและมีการแสดงชุดฟ้อนรำ ฟ้อนศีล 5 จากนั้นได้ถวายกฐิน โดยมีพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ยอดปัจจัย ประมาณ 2 แสนกว่าบาท รายได้เพื่อนำไปบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดถิ่นในต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น