กลุ่มเครือข่ายศึกษาเบญจมิตร! คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คซย้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1)นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตรซึ่งมีคณะผู้บริหารในเครือข่าย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ในการจัดขัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร จำนวน 17 โรงเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการผ่านกิจกรรมการแข่งขันและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านวิชาการ ศิลปะ หัตถกรรม และทักษะด้านวิชาชีพและเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ศิลปะการแสดง และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักเรียนที่ชนะเลิศกิจดรรมในวันนี้ จะได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 นี้

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!