กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ดูแลประชาชน ช่วงเทศกาลยี่เป็ง

กิจกรรม “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุทางถนน ดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุขุม ตีระไชย ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุทางถนน ดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง” โดยมี พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ ข่วงประตูท่าแพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการระดมกว้างล้างอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ควบคู่กับการรณรงค์ปลอดประทัดยักษ์ ปลอดแอลกอฮอล์ การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน รวมถึงการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มความเข้มงวดด้านการกวดขันวินัยจราจร ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!