กฟผ. ขอความร่วมมือไม่ปล่อยโคมใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง

กฟผ.ขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดโคมลอยใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง นายสำรวม ธรกิจ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดโคมลอยใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันโคมลอยตกลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ หากมีโคมลอยติดค้างบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทาง กฟผ.จะต้องทำการงดการส่งไฟเพื่อนำโคมลอยออก
โดย กฟผ.ได้มีการรณรงค์ให้ใช้โคมลอยตามขนาดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น โดยสามารถจุดและปล่อยโคมได้ตามสถานที่และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสั่งการให้สถานีไฟฟ้าแต่ละแห่งติดตั้งตาข่ายป้องกันโคมลอย พร้อมทั้งปลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ เช่น อุปกรณ์ยกระดับแรงดันไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ หรือโคมลอยตกลงมาค้างที่อุปกรณ์ไฟฟ้ากฟผ.จึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่จุดโคมลอยใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมช่วยกันดูแลเฝ้าระวังความเดือดร้อนและความสูญเสียจากไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุ โปรดแจ้งศูนย์บริการ กฟผ. โทร 1416 หรือ โทร. 191
ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!