ชาวตำบลป่าสัก อ.วังชิ้น ร่วมใจพัฒนาสถานที่ เตรียมจัด งานลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายจิตรกร เหล่าชัย ผญบ.แม่กระต๋อม ม.6,นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผญบ.แม่กระต๋อม ม.10 ได้นำราฎร ทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนา แผ้วถางหญ้า นำกระสอบทรายกั้นน้ำ และทำขัวแตะ ปรับพื้นที่ที่ศาลเจ้าหมื่นด้งนคร เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงของ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จว.แพร่ในคืนวันที่ 11 พ.ย.62 นี้
สืบเนื่องมาจาก บ้านแม่กระต๋อม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีสืบเนื่องมาตลอด 660 ปี ตั้งแต่ เจ้าหมื่นด้งนคร ได้สร้างบ้านแปงเมือง สระลอย สืบมา
เมื่อ ยี่สิบกว่าปีมานี้ที่ ต.ป่าสักได้แยกจากออกจากสรอยมา ทำให้ประเพณีงานลอยกระทงได้ถูกละทิ้งลงไป ทางผู้นำ แม่กระต๋อมทั้ง 3 หมู่ จึงได้ร่วมกับทางท่านพระครูวิทิต จิตตราภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตวิเวการาม ได้ฟื้นฟูจัดให้มีงานลอยกระทงเล็กๆของแม่กระต๋อม 3 หมู่เอาไว้ และได้จัดสืบเนื่องกันมา ทุกปี ถึงแม้นจะไม่มีท้องที่ ท้องถิ่น สนับสนุน ไม่จัดก็ตาม พอมาปีนี้ ทาง อบต.ป่าสัก ได้เห็นว่า แม่กระต๋อมทั้ง 3 หมู่ จะจัดงานอีก จึงได้สนับสนุนเงินส่งเสริมประเพณีให้ 7500 บาท โดยขอให้ หมู่บ้านของ ต.ป่าสัก อี้ก 7 หม๋ที่เหลือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยดังนั้น ปีนี้ทาง ผู้นำ ท้องที่ และท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ในวันที่ 11 พ.ย.62 ขึ้น 15 ค่ำ มีคืนเดียวที่ลานสนามหมู่ที่ 1 (หน้า สภ.สรอย)โดยมีข้อแม้ว่า ทุกหมู่บ้าน ทุกขบวน ห้ามใช้รถ ใช้ไฟแสงสี ตกแต่งกระทง ให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ทำกระทง เพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ ไม่เน้นแข่งขัน เน้นความร่วมมือ ความสามัคคีของหมู่บ้าน ตำบล อนุญาตตีกลอง ต่ฆ้องแห่ได้ ขบวนกระทงของแต่ละหมู่บ้านตั้งที่หน้าวัด แม่กระต๋อม ม.1 แล้วไปลอยจริงที่ท่าน้ำ หน้า สภ.สรอย ไฮไลท์ของขบวนคือ ขบวนของวัดป่า ท่านพระครูวิวิทจิตราภิรมย์ เจ้าคณะตำบล พร้อมพระภิษุสามเณร จะทำพิธีขอขมาแม่น้ำ เสร็จแล้วมีรำวงย้อนยุคคณะ ดาวป่าตัน อ.แม่ทะ ลำปาง มาสร้างความสนกสานบันเทิงให้ได้สนุกสานรื่นเริง ได้รับการสนับสนุนจากคุณวีระพงษ์ นวลแก้ว นายยกสมาคมศิษย์เก่าวังชิ้นวิทยาและประธาน กต.ตร.สภ.สรอย เป็นเงิน 25,000 บาท ซึ่งปีนี้ตำบลป่าสัก จะไม่ไปร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ที่ อ.วังชิ้น และคงจะจัดเป็นประเพณีสืบต่อไปทุกปี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!