ทายาทคุณพระช่วง มอบเงิน 1 ล้านบาท​ เพื่อจัดตั้งกองทุนคุณพระช่วง​ ส่งเสริมทุนการศึกษา ให้ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่

รศ.ดร.วีระพล​ ทองมา​ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากพญ.ปานทิพย์ วิริยะพานิช เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนช่วง เกษตรศิลปการ และคุณหญิง สำอาง” โดยมุ่งให้เป็นกองทุนการศึกษา สำหรับลูกหลานเกษตรกรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ให้มาเรียนเกษตรมากยิ่งขึ้น​ และกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนให้เป็น Smart Agriculture จึงได้มอบทุนก้อนแรก​ จำนวน 1 ล้านบาท และจะมีเพิ่มอีกเรื่อย​ ๆ​ ตลอดจนขอเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ​ “กองทุนช่วง เกษตรศิลปการ และคุณสำอาง” ดังกล่าว ได้ที่มหาวิทยาลัยต่อไป

โอกาสนี้​ อธิการบดีได้แสดงความขอบคุณ​ และขออนุญาตเผยแพร่เจตนาดี ของเครือญาติคุณพระช่วง ให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศ​

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!