ขบวนแห่กระทงซาเล้ง ต.บ้านถ้ำ ประเพณีพื้นบ้านแบบโบราณ

ชาวบ้าน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ตกแต่งเป็นขบวนกระทงมากกว่า 10 คัน ที่สวยตระการตา สว่างไสวไปทั่วหมู่บ้าน รวมทั้งมีการประกวดนางนพมาศ ที่ใช้เด็กและผู้สูงอายุเป็นนางนพมาศ
ขบวนแห่กระทงของชุมชน ต.บ้านถ้ำ ที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ตกแต่งเป็นขบวนรถกระทง รวมทั้งนางนพมาศที่มีอายุตั้งแต่ 5-60 ปีขึ้นไป จาก 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.บ้านถ้ำ ถูกเคลื่อนไปตามถนนมีความสวยงาม ภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ ที่ทางชาว ต.บ้านถ้ำ ร่วมกัน ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทง ที่เป็นแบบโบราณเรียบง่าย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการตกแต่งขบวนกระทงของแต่ละชุมชน นอกจากนั้น ยังใช้นางนพมาศที่มีอายุตั้งแต่ 5-60 ปี เข้าทำการเป็นตัวแทนของชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น