หอการค้า จ.น่าน ร่วมเสนอข้อพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ศาลากลาง จ.น่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานคณะกรรมการหอการค้า จ.น่าน ร่วมเสนอข้อพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.น่าน ต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งข้อเสนอประกอบด้วย
1. การขับเคลื่อนด่านชานแดนสากลถาวรห้วยโก๋น – ยื่นหนังสือเพื่อขอเร่งรัดการพัฒนา
2. การแก้ไขปัญหาผังเมือง – ข้อเสนอแนะ
3. การติดตามถนนขยายเมือง – ข้อเสนอเพื่อผลักดัน
4. การแก้ไขปัญหาหมอกควัน – ร่วมขับเคลื่อนเพื่อผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด เรื่องเร่งด่วน
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่อง โดยเฉพาะด่านชายแดนห้วยโก๋น ได้มีผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อ ส่วนประเด็นอื่นๆ จะประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือลงพื้นที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในอันดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!