อช.ขุนน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ภายใต้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อช.ขุนน่าน เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 มาตรา 65 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!