คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จ.น่าน ออกให้บริการตรวจรักษาให้ประชาชน

201
เมื่อวันทึ่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 อ.เชียงกลาง จ.น่าน ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.สกุล ปัญญานะ รองสว.(ป)กก.ตชด.32 หน.ชป.พร้อมพวก เดินทางโดย รยบ.ของหน่วยเข้าปบ.งาน ร่วมกับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จ.น่าน ออกให้บริการตรวจรักษาให้ประชาชน บ.น้ำดั้น ม.13 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน โดยมี นายสุทิน เขื่อนเป็ก สาธารณสุข อ.ปัว จ.น่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล รพ.สมเด็พระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน จำนวนรวม 11 คน จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ปัว 6 คน และสมาชิกอาสาสมัครพอ.พอ.สว. 6 คน โดยมีประชาชนมารับบริการดังนี้ 1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป 61 คน 2. ตรวจรักษาทางทันตกรรม 13 คน และ 3. รับบริการตัดผม 18 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น