สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัด AIT Roadshow แนะแนวการศึกษาต่อโท-เอก 17 พ.ย. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

156
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ขอเชิญชวนชาวเหนือทุกท่าน ที่มองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศไทย เข้าร่วมงาน AIT Roadshow เพื่อรับฟังการแนะแนว โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และมีการสอนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้า AIT รวมถึงส่วนลดการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 40% ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ผ่าน http://bit.ly/2CfNmX3 และ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ait.ac.th/eventcnx
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที (AIT) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) เปิดสอนด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ผลิตบัณฑิตมากกว่า 25,000 คน และมีเครือข่ายศิษย์เก่าอยู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักเรียน พนักงาน และ อาจารย์ ของเอไอที ณ ปัจจุบัน มาจาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก ทำให้เอไอที เป็นสถาบันระดับบัณฑิตศึกษาแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มอบบรรยากาศการเรียนรู้ การใช้ชีวิต แบบนานาชาติมากที่สุด เอไอทีมีเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ จากทั้งมหาลัย องค์กรรัฐ และ เอกชน ทั่วโลก ทำให้นอกจากบทเรียน และงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาแล้ว นักเรียนทุกคน จะได้รับโอกาสสมัครเข้าโครงการแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 เทอมการศึกษา
เพื่อไปศึกษาต่อในมหาลัยพันธมิตร ในหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และ จีน หรือได้โอกาสเข้าฝึกงานกับภาครัฐและเอกชนชื่อดัง ทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้น นักเรียนที่มีความฝันอยากจะนำงานวิจัยของตัวเอง ไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเปิดธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ ก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ ผ่านศูนย์ผู้ประกอบการของเอไอที (AIT Entrepreneurship Center)

ร่วมแสดงความคิดเห็น