ไอเดียแจ๋ว! นักศึกษาเทคนิคแพร่ปวส.1 แผนกช่างยนต์ ประดิษฐ์รถจยย.ดับเพลิงครบวงจร

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ชั้นปวส. 1 แผนกช่างยนต์ โดยมีนายยศพัฒน์ ทันนิเทศน์ อายุ 18 ปี เป็นหัวหน้าทีม พร้อมเพื่อนนักศึกษา รวม 4 คน ได้สร้างโครงงานประดิษฐ์ เพื่อประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ แข่งขันในระดับอาชีวะศึกษา ได้ร่วมกันประดิษฐ์รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ที่เกิดจากลุกไหม้จากไฟป่า หรือลุกไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสารเคมี
มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงไว้หน้ารถจักรยานยนต์ และติดตั้งถังน้ำดับเพลิงสองถัง สามารถบรรจุน้ำได้ 60 ลิตร
เพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้น ขณะไปตรวจสอบขณะที่เพลิงไฟกำลังจะลุกไหม้ก่อนจะไหม้ลุกลาม มีระบบปั๊มน้ำจากพลังงานของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ติดตั้งระบบหัวฉีด และสายยางยาว 15 เมตร สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เติมถังน้ำดับเพลิงได้ มีความคล่องตัวสูงในการเข้าพื้น ที่รถยนต์บรรทุกน้ำเข้าพื้นที่ลำบาก
เป็นเพียงการเริ่มต้น กำลังจะเพิ่มช่องบรรจุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลติ ดรถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยมีอาจารย์อภิรักษ์ ยอดสอน อาจารย์แผนกช่างยนต์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประดิษฐ์ผลงานนี้โดยอนาคตจะได้พัฒนาให้เป็นรถจักรยานยนต์ ควบคุมเพลิงให้สมบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.สงวน แก้วมูล อาจารย์ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค จึงสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ในการดับไฟป่า ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ร่วมแสดงความคิดเห็น