ต้อนรับยี่เป็ง ช่างตัดผมควงคู่ลูกสาววัย10 ขวบ ตัดผมแกะลายรูปกระทง และวัดวาอารามให้ลูกค้า

ช่างตัดผมควงคู่ลูกสาววัย 10 ขวบ ร่วมกันออกแบบตัดผมแกะลายให้ลูกค้าสร้างสีสันรับงานประเพณียี่เป็ง โดยทำเป็นรูปกระทงและวัดวาอาราม พร้อมการปล่อยโคมลอยและช่วงเวลาอนุญาต รณรงค์สืบสานประเพณีดีงามและระมัดระวังการปล่อยโคมลอย
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงการจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าที่ร้านตัดผม “เหลาหัว” บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ของ “ช่างบุ๋ม” นายนพพร เชื้อประยูร อายุ 38 ปี ซึ่งฝีมือเป็นที่ยอมรับกว้างขวางและขึ้นชื่อในเรื่องการตัดผมแกะลายต่างๆทั้งลายซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์ ตลอดจนสะท้อนประเด็นทางสังคม เช่น กรณียิงเสือดำ หรือ กรณีบ้านป่าแหว่ง รวมทั้งการสร้างสีสันในช่วงการจัดงานประเพณียี่เป็งเป็นประจำทุกปีด้วย โดยเฉพาะการรณรงค์ให้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอย
โดยในช่วงงานประเพณียี่เป็งปีนี้ นายนพพร หรือ “ช่างบุ๋ม” พร้อมด้วย “น้องไข่หวาน” เด็กหญิงศิรภัสสร นันทะวงค์ อายุ 10 ปี ลูกสาว ซึ่งฝึกฝนวิชาการตัดผมจากผู้เป็นพ่อจนเริ่มมีความชำนาญและใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดรับจ้างตัดผมที่ร้านด้วย ได้ร่วมกันกับลูกค้าทำการออกแบบและตัดผมแกะลายเป็นรูปกระทงใบตอง , วัดวาอาราม และการปล่อยโคมลอย พร้อมตัวเลขระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยโคมระหว่าง 19.00 – 01.00 น.
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลอยกระทงด้วยการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแบบดั้งเดิม และรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยที่ให้เข้มงวดปล่อยตามช่วงวันเวลาและเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ทั้งนี้นายนพพร หรือ “ช่างบุ๋ม” บอกว่า การตัดผมแกะลายครั้งนี้ได้ “น้องไข่หวาน” ลูกสาว มาช่วยเป็นลูกมือในการทำด้วย โดยการตัดผมแกะลายตามแบบที่ออกมานั้น ต้องการจะสื่อความหมายรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ และร่วมกันสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ไม่ใช่มุ่งแต่ความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว
พร้อมกันนี้ต้องการจะสื่อเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยด้วยว่า อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการปล่อยโคมลอยในช่วงเวลาและสถานที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับการขึ้นลงของเครื่องบิน และบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น