อำเภอปาย จัดนักเรียน ร่วมกันทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star

ชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์ของสมเด็จ รัชมังคลาจารย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาฯ
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์. คัดเชียงแสน ภริยา ร่วมกัน เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ณ.วัดทรายขาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการทอดกฐินครั้งนี้ ได้มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปิงพร้อมด้วยคณะครูทั้งสองโรงเรียน
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ตามโครงการ ทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star ของชมรมพุทธศาสนาสากลในอุปถัมภ์ของสมเด็จ รัชมังคลาจารย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบไป
ทั้งนี้นายอำเภอปาย กล่าวว่า การทอดกฐินสัมฤทธิ์ดี V-star ในครั้งซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกวัตถุประสงค์เพื่อต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อปลูกฝันให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา จะได้มีจิตรใจเอื้องอารี มีสมาธิและเป็นบุคลากรที่ดีของอำเภอปายของจังหวัดและระดับประเทศในภายหน้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!