จังหวัดพะเยา เทศน์มหาชาติวันลอยกระทง

จังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง วันลอยกระทง เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ชาวบ้านพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเข้าทำการรับฟังเทศน์มหาชาติ ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น ในงานประเพณีตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ) ที่วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้มีโอกาสฟังเทศน์มหาชาติและได้รับอนิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติ
การตั้งธรรมหลวงหรือการเทศน์มหาชาติ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ หากได้ฟังเทศน์ให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ในวันเดียว จะถือว่ามีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ ผู้ใดได้ฟังหรือได้บูชากัณฑ์หนึ่งเชื่อว่าจะได้เกิดเป็นพุทธศาสนิกชนอีกในชาติภพหน้า การตั้งธรรมหลวงในภาคเหนือนิยมเทศน์ในเดือนยี่เป็งหรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งการเริ่มต้นของการฟังเทศน์มหาชาติ คือธรรมมาลัยต้น มาลัยปลาย และอนิสงส์เวสสันดร และกัณฑ์ทศพร ลำดับกัณฑ์จนเสร็จสิ้นกัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นอันเสร็จสิ้นการฟังเทศน์มหาชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!