ทหารค่ายโสณบัณฑิตย์ปาย ดูแลนักท่องเที่ยวดั่งญาติมิตร ร่วมสนธิกำลังกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถว รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ในช่วงเทศกาล ลองกระทง ประจำปี 2562 ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้จัดชุด รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปาย อส.ปกครอง อ.ปาย ณ สถานีตำรวจภูธรปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย ผบ.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ฝอ.2 ร.7 พัน.5เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และยังได้ร่วมในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อควบคุมดูแลป้องกันการลักลอบกระทำความผิดตามกฏหมายทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอปาย ได้รับความอบอุ่นใจมีความสุขในการท่องเที่ยวและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความประทับใจในการมาเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถว รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ในช่วงเทศกาล ลองกระทง ประจำปี 2562 ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้จัดชุด รักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปาย อส.ปกครอง อ.ปาย ณ สถานีตำรวจภูธรปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เครดิตภาพจาก ทหารโสณบัณฑิตย์ปาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!