14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ขอเชิญร่วมงาน วันเบาหวานโลก ในหัวข้อ “เบาหวานกับครอบครัว” The Family and Diabetes ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพลกซ์

พบกับการเสวนาเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน” โดย พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ แพทย์ชำนาญเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม และแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ แผนกโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (เวลา 08.00 –16.00 น.) โทร.053-920300 ต่อ 4000, 4098
Link : https://www.facebook.com/chiangmairam.hospital/photos/a.270083043020800/2953339661361778/?type=3&theater

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!