พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ทำพิธีบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันยี่เป็ง วันเพ็ญเดือน 12 และกิจกรรม เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณี หนึ่งที่มีในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความเชื่อมาแต่โบราณว่า ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ จะได้อานิสงส์สูงสุด เป็นศุภวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันยี่เป็ง วันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!