คณะครูนักเรียน นำกระทงที่ทำจากธรรมชาติ ลอยกระทงในแม่น้ำน่าน ปี2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะครู – นักเรียน โรงเรียนชั้นประถมในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร และโรงเรียนราชานุบาล ได้นำกระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ นำไปลอยกระทง ที่บริเวณแม่น้ำน่าน ซึ่งปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ทางโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงที่ทำขึ้นเอง
ด้วยการใช้วัตถุดิบมาประดิษฐ์ทำกระทงด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม อาทิ กระทงทำจากขนมปัง ใบตอง ดอกไม้ เทียนหอม และกรวยไอศกรีม เป็นต้น สร้างสีสันและความสวยงามเป็นจำนวนมาก เด็กนักเรียนตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มต้นจากในโรงเรียน และนำไปบอกต่อพ่อแม่และญาติพี่น้อง เป็นการช่วยรักษาแม่น้ำลำธาร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำคลองอีกทั้งยังเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำอีกด้วยที่ผ่านมา เทศกาลลอยกระทงในแต่ละปี จะพบขยะจากกระทงประดิษฐ์เป็นจำนวนมาก ลอยตกค้างตามแม่น้ำ คู คลอง หลายแห่ง เนื่องจากวัสดุที่ประดิษฐ์กระทงส่วนใหญ่ทำจากโฟม และใยพลาสติก ซึ่งวัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการเก็บขยะและนำไปฝังกลบ หากกำจัดโดยวิธีการเผาก็จะก่อให้เกิดควันพิษลอยขึ้นในอากาศ
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากยังมีการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุดังกล่าวอีกต่อไป จะกระทบกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ปีนี้จึงพบว่า 100 % ประชาชนและเยาวชน ต่างตื่นตัวที่จะช่วยกันรณรงค์มิให้มีขยะเกิดขึ้นในงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย พบส่วนใหญ่มีการรณรงค์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จึงเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนและต่างให้ความร่วมมือที่จะรักษาและอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!