อช.ขุนน่าน เร่งประชุมชี้แจง และ ปชส.ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ช่วงเวลา 09.30-12.00 น. ภายใต้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่) พร้อมด้วย จนท.อช.ขุนน่าน จนท.สายตรวจส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 มาตรา 65 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภท และชนิดทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่กับผู้นำชุมชนชาวบ้าน บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 15 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และบ้านดงผาปูน หมู่ที่ 8 ต.บ่อเกลือใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!