“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แม่สะเรียงจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

0
111

วันนี้ 12 พ.ย.62 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ โดยมีบุคลากรพร้อมทั้งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถม 3 ชั้นมัธยม 1 – ชั้นมัธยม 3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาจำนวน 1021 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอประชุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดยมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อให้จิตอาสาได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชานชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งภายในงานมีพิธีกรบรรยายให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาควบคู่ให้แก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทาน มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับด้านจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรักความสามัคคี เข้าใจกันและกัน หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น