จัดงานประเพณีลอยกระทงไทใหญ่ ( ผ่องส่างอุ๊กปุ๊ก ) สืบสานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2562

เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดขบวนแห่กระทงไทใหญ่ ( ผ่องส่างอุ๊กปุ๊ก ) จากบริเวณหน้าวัดปางหมู ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำปาย เพื่อสืบสานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เอาไว้โดยนายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู กล่าวรายงานต่อสุวพงษ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2562 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย บ้านปางหมู โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงาน และนำครอบครัว มาร่วมลอยกระทง ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ ทำพิธีริมฝั่งแม่น้ำปายนำประชาชนขอขมาพระแม่คงคา และนำกระทงไทยใหญ่หรือกระทงไตลอยเคราะห์ลอยโศกโรคภัยให้ลอยไปกับสายน้ำปาย ให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครอบครัวความรักสุขสมหวังตลอดไป
การจัดงานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู ยังคงยึดมั่นสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์สืบสานประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในตำบลปางหมู รวมถึงประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วยภายหลังพิธีเปิด ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ ทำพิธีริมฝั่งแม่น้ำปายนำประชาชนขอขมาพระแม่คงคา และนำกระทงไทยใหญ่หรือกระทงไตลอยเคราะห์ลอยโศกโรคภัยให้ลอยไปกับสายน้ำปาย ให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครอบครัวความรักสุขสมหวังตลอดไป
การจัดงานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู ยังคงยึดมั่นสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์สืบสานประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในตำบลปางหมู รวมถึงประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!