นศ.วิชาทหาร ร.ร.นารีรัตน์ ทำความดีร่วมเทศเมืองแพร่ เก็บกวาดขยะน้ำคือ หลังงานลอยกระทงเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้มอบหมาย ให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานป้องกัน เทศบาลเมืองแพร่ เก็บกวาดขยะ บริเวณท่าน้ำคือ ช่วยประสาน นักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย
นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล นองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาด หลังเทศกาลลอยกระทงฯ จะมีขึ้นทุกปี หลังเสร็จงาน โดยทางเทศบาลเมืองแพร่ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานป้องกัน มาดำเนินการจัดเก็บกวาดขยะ และจะประสานองค์กรหน่วยงานที่มีจิตสาธารณะมาร่วม ในปีนี้เทศบาลเมืองแพร่ ได้รับการอนุเคราะห์ ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์ ให้นักศึกษาวิชาทหาร มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย ทำให้บริเวณคูเมือง น้ำคือ มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!