กองทัพภาคที่ 3 ติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าพะเยา

กองทัพภาคที่ 3 ต้องเข้าติดตามแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า หลังปีที่ผ่านมาพบว่ามีหมอกควันและไฟป่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีแผนและมาตรการในการดำเนินการอย่างเข้มข้น และตั้งเป้าหมายที่จะลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นให้น้อยลง นอกจากนั้นยังประเมินสถานการณ์ว่าในปีนี้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะลดน้อยลงอย่างแน่นอน

พลตรีอำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ต้องเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยได้มีการดำเนินการให้ดำเนินการตามแผนและแนวทางป้องกันและควบคุมให้มีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้แนวนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ทางจังหวัดจะต้องลงรายละเอียดให้ถึงอำเภอหมู่บ้านและชุมชนครอบคลุม ทุกพื้นที่ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นสถานการณ์มีความรุนแรงในเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีฮอตสปอตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมการที่จะเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งคาดว่าจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
ขณะที่นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในปีนี้ทางจังหวัดพะเยาได้มีแนวทางในการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งจะมีตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการในการรณรงค์ป้องกัน และหากเกิดสถานการณ์จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะต้องมีเจ้าภาพ และจะนำแผนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เคยทำมาก่อนมาดำเนินการและหากขั้นตอนไหนที่มีอุปสรรคปัญหาก็จะดำเนินการปรับปรุง เพื่อที่จะให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาก็ถือว่ามีจุดที่เกิดไฟป่าน้อยแต่ก็มีเป้าหมายที่จะลดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งคาดว่าในปีนี้สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจะลดน้อยลง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่สะสมมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ได้ถูกเผาไหม้ไปเกือบหมดแล้วในปีที่ผ่านมา และประเมินสถานการณ์ว่าไฟป่าและหมอกควันปีนี้จะมีสถานการณ์ที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!