สุดตระการตา! ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลกระทงยอดเยี่ยม งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ผลรางวัลประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
  • รางวัล กระทงยอดเยี่ยม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!