เชิญสาธุชนกราบนมัสการ และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่รับประทานจากพระสังฆราชศรีลังกา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พระครูอนุยุต สังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจริญพรเชิญชวนศรัทธาสาธุชน เข้ากราบนมัสการและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากพระสังฆราชศรีลังมา มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยได้เปิดให้เข้ากราบนมัสการและสักการะ ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน พระบรมสารีริกธาตุ เป็นส่วนอัฐฐิของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยพระครูอนุยุต สังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู พร้อมด้วยนายจำลอง รุ่งเรือง ทานบดี และผู้อุปถัมภ์งานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ได้นำศรัทธาจาก จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คน เดินทางเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา ณ วัด Malwaththa เมือง kandy, SriLanka และได้อัญเชิญสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิติ์ เจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะสงฆ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรอต้อนรับ จากนั้นเจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอน และผวจ.แม่ฮ่องสอน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นสู่รถขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม ออกจากท่าอากาศยาน จ.แม่ฮ่องสอน ไปยังพระธาตุวัดปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และทักษิณาวัตรรอบองค์พระธาตุปางหมู 3 รอบ แล้วอัญเชิญประดิษฐานยังโต๊ะหมู่บูชา ณ พระอุโบสถ วัดปางหมู เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จะได้มีพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา ถึงท่าอากาศยาน จ.แม่ฮ่องสอน และจัดขบวนแห่ไปยังพระธาตุ วัดปางหมู จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้านมัสการและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้ ณ พระธาตุ วัดปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!