งานประเพณีลอยกระทงที่เมืองปาย คึกคักไม่แพ้ที่อื่น นทท.พากันลอยกระทงด้วยความสุข

32
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา19.00 น. ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอปาย ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลปาย คณะผู้บริหาร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอปาย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการจัดงานนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแสดงออกถึง ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปายอีกด้วย การจัดงานวันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี พี่น้องชาวไทยจะจัดทำกระทง จัดทำประทีบโคมไฟ เพื่อนำไปลอยในแม่น้ำลำคลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและครอบครัว และในการจัดงานลอยกระทงก็เป็นการอนุรักษ์รักษาใว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในครั้งนี้มีกิจกรรม การประกวดขบวนกระทงใหญ่ การประกวดกระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดกระทงเล็ก การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง และการแสดงดนตรี สำหรับที่อำเภอปาย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พากันเดินทางไปร่วมเทศกาลดังกล่าวอย่างคับคั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น