เชียงดาววิทยาคมจัดวิ่ง “Doi Luang Charity Run 2020 “ฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียน…

2497
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน”Doi Luang Charity Run 2020″ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Doi luang Charity Run 2020


ร่วมแสดงความคิดเห็น