อ.ปาย จัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ต.แม่นาเติง และมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง

0
37
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย ปฏิบัติภารกิจ โครงการ อ.ปายยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านในของ หมู่ที่ 9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านในของ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกองร้อยอาสารักษาดิน ที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน พัฒนาชุมชน รพ.สต.บ้านแม่ของ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3114 ชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่ 306 กองร้อยทหารราบที่ 751 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยผีลู หมู่ 9 กล่าวต้อนรับ และสมาชิกกิ่งกาชาดอ.ปาย ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น