นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่

0
136

วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา14:00 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่(OTOP Mobile) ณ กาดนวัตวิถีบ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปาย ผู้ใหญ่ บ้านกำนัน และชาวบ้านน้ำฮู มาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยเป็นการสร้างโอกาสในอาชืพและรายได้ มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ที่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ไม่มีตลาดที่จะจำหน่าย ซึ่งแนวทางช่วยเหลือดังกล่าวก่อเกิดเป็นโครงการOTOP เคลื่อนที่ท(OTOP MObile) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สำหรับคนภายในชุมชน
2.เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน
3.เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้ผลิตภัณฑ์OTOPในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด
4.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชืพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชืพกลุ่มOTOPได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที
5.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น