สำนักงานเกษตร อ.สันกำแพง ให้ความรู้แก่ยุวเกษตรต่างประเทศ

0
54
จากกรณีที่ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับยุวเกษตรจากต่างประเทศ 2 คน ในสำนักงานเกษตร อ.สันกำแพง ที่ยุวเกษตรกรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา IFYE AMERICAN 2 ราย 2 คน ที่มาดูงานตามโครงการ International Four -H Youth Exchange Wikipedia เพื่อศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกร และศิลปะวัฒนธรรม ระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่อ.สันกำแพง นั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พ.ย. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นอภ.สันกำแพง และ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตร อ.สันกำแพง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ได้นำยุวเกษตรกรที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย 2 คนดังกล่าว นำไปรับความรู้ ที่สวนไฮโดรเฟรส ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง และสวนเกษตรกรในพื้นที่ อ.สันกำแพง และตามที่ต่างๆต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น