กสทช ภาค 3 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเชื่อมั่น

ห้องประชุม โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงาน กสทช ภาค 3 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อทำการอบรมทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวันนี้ นอกจากนี้ยังได้เชิญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ เพื่อที่จะรับฟัง ในเรื่องของการใบอนุญาต การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
นอกจากนี้ยังได้ สัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น กระบวนการและขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาต ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และแนวทางในการทำความเข้าใจกับประชาชนของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงหลักเกณฑ์และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศ กสทช ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!