สหกรณ์นิคมแม่ริม นำสมาชิกรับการอบรม เรียนรู้เทคนิคการปลูกกัญชง เพื่อการเกษตร

ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายโชคดี สรณ์วิโรจน์ ประธานสหกรณ์นิคมแม่ริม นำสมาชิกสหกรณ์ฯและราษฎร์ผู้สนใจปลูกกัญชงเข้าร่วมอบรมเรียนรู้การปลูกและการผลิตกัญชงเพื่อการเกษตร
ทั้งการผลิตเพื่อเอาดอกและการผลิตเพื่อเอาไยกัญชงไปทำเครื่องนุ่งห่ม มีวิทยากรจากบริษัทเอส อี เอนเนอร์จี จำกัด และ Smoky Mountain Nursery โดย Mr.Scott Richard Cowin ซึ่งบริษัทชั้นนำที่ประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการปลูกและการผลิตกัญชงอย่างถูกกฏหมายในสหรัฐอเมริกา มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้เข้ารับฟังการอบรม
ทั้งนี้กัญชงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการนำไยสังเคราะห์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทยมีการผลิตไยกัญชงมานานและยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะยังคงติดที่ข้อกฏหมายและการสนับสนุนด้านความรู้ถึงเทคนิคการปลูก การผลิตให้ได้คุณภาพ ทางสหกรณ์นิคมแม่ริมจึงสนใจและได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!