การต้อนรับผู้ปกครอง เปิดกิจกรรมงาน วันพร้อมญาติทหารใหม่ ร.7 พัน 2 ค่ายพิชิตปรีชากร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.2 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2 ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ญาติทหารใหม่และเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมงานวันพร้อมญาติทหารใหม่
ชี้แจงเรื่องการฝึก ความเป็นอยู่ การอบรมดูแลทหารใหม่ ระเบียบวินัยให้กับผู้ปกครอง ญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ได้รับทราบและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ญาติทหารใหม่ที่มีฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ตามแนวทางช่วยการเหลือของกองทัพบก 
โดยมี ร.ท.สราวุธ สุวรรณ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมซึ่งผู้ปกครองของทหารใหม่ ได้รับชมวิดีทัศน์การฝึก กิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ของทหารใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจ ประทับใจ ที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยให้ความสำคัญ และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแบบกันเอง
นอกจากนี้หน่วยฝึกยังได้มีกิจกรรมสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครอง ญาติที่มาเยี่ยมบุตรหลาน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!