ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปรายการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปรายการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีบริษัท วูดบิวลี่ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการฯ ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ซึ่งเป็นรายการประเภทสารคดีโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) มีความประสงค์ในการถ่ายทำรายการฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีประเด็นการถ่ายทำ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการแพทย์สมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!