อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Run for Anit Smog 2019 ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Run for Anit Smog 2019 ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.45 น.โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักกีฬาจากสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุน รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง ต่อสู่กับ หมอกควัน พร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินงาน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ทุกพื้นที่ 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!