จ.ลำปาง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการพิเศษตรวจสุขภาพ และรับบริจาคโลหิต

สาธารณสุขลำปาง บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทางการแพทย์ สร้างความตระหนักรู้ในการใส่ใจดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมเปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ร่วมบูรณาการกับ อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดจุดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปางแบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการ “บูรณาการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน และรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการอย่างเป็นทางการ และมีนายชาญยุทธ์ คำวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นตัวแทนนำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข ในสังกัดหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมกว่า 400 คน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพจากคณะทีมแพทย์ และทำกิจกรรมความดีสร้างบุญกุศล ร่วมกันบริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดจุดให้บริการแก่ประชาชนดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ได้บูรณาการกับ อำเภอเมืองลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการปลุกกระแสสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนคนในพื้นที่ ให้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อภาวการณ์เจ็บป่วยต้นเหตุของโรค และได้รับคำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่จะช่วยลดภาวะของการเกิดโรค ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ด้วยการทราบสถานะทางสุขภาพก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้เน้นความสำคัญ ในเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง โดยจัดให้มีหน่วยทีมแพทย์เคลื่อนที่มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็น ให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐานตรวจรักษาโรคทั่วไป, การบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูนและถอนฟัน, การบริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพตา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งทุกโรคทุกอาการประชาชนจะได้รับการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ยา สำหรับใช้ในการรักษาตามอาการป่วยเบื้องต้นฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนภายในงานยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เปิดรับริจาคโลหิต อวัยวะ หรือดวงตา จากประชาชน โดยการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการที่จะรวบรวมโลหิตจากพี่น้องประชาชนเพื่อจะเก็บสำรองไว้ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ทั้งผู้ที่ป่วยด้วยโรคเฉพาะทาง และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการดังกล่าว ทางศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำปาง รวมถึงศูนย์พยาบาลต่างๆ ในจังหวัดลำปางจะได้นำไปกลั่นแยก เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในสภาวะต่างๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!