เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สนองนโยบายจังหวัด แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

วันที่ 19 พ.ย. 2562 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.มะเขือแจ้ ร่วมต้อนรับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เน้นหนัก ณ ลานต้นตาล บ้านสันป่าเหียง หมู่ 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!