ปายแคนยอน…สถานที่เช็คอินสุดฮิตปาย นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก

ปายแคนยอน หรือ กองแลน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คำว่า“กองแลน” หมายถึง ถนนของตัวตะกวดใช้สัญจรบนเส้นทางเล็ก ๆ บนเหวลึก ส่วนคำว่า “กอง” เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า ถนน ใช้สัญจรไปมา “แลน” หรือ ตะกวด เป็นชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ตัวลาย ลักษณะเหมือนตัวเงิน ตัวทอง เป็นสถานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา มีรูปทรงรูปร่างแปลกตา เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปายที่ได้รับความนิยมจากท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ในการเดินชมวิวในปายแคนยอน จะเดินไปตามทางเดินที่มีลักษณะคล้ายหน้าผา เป็นทางเดินแคบ ๆ ไม่มีที่กั้น นักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวัง ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเย็นที่อากาศกำลังเย็นสบาย และได้ชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ภาพ : อร รักเมืองไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!