ลำพูนจัดโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2563 ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวนทั้งหมด 28 ตัว สุนัขทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวทั้งหมด 21 ตัว แบ่งเป็นเพศเมียจำนวน 18 ตัว เพศผู้ จำนวน 3 ตัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น